Odgovorno ispuštanje u površinske vode

Povrsinske vode 1

Odgovorno ispuštanje u površinske vode

U većini zemalja, zahtevi u vezi odgovornog ispuštanja u površinske vode su ustanovljeni lokalnom regulativom. Mnoge države primenjuju tačno određene vrednosti. Međutim, postoje takođe i države koje zahteve u vezi odgovornog ispuštanja u površinske vode povezuju sa zapreminom vode i protokom na ispustu. U skoro svim slučajevima je potreban biološki tretman (aerobni i/ili anaerobni)AQUA (odgovorno ispuštanje u površinske vode) nudi različite sisteme: BioFlot®BioArt®BioBrane® i BioClar®, svaki sa posebnim karakteristikama. U kritičnim uslovima, dodatne mere su neophodne da bi se rešila vanredna situacija. AQUA (odgovorno ispuštanje u površinske vode), može prečistiti vodu do bilo kog željenog stepena čistoće.