Prerada nejestivih sporednih proizvoda

Prerada otpada iz industrije mesa u, npr. kašu od mesa i kosti, zahteva posebnu pažnju. Ne samo da je otpad veoma zagađen, već se može prerađivati po tipu, ili se sve izmešati i prerađivati zajedno. Ovo znači, na primer, da se samo perje ili masti prerađuju, ali ovo takođe može biti pomešano sa krvlju, mesom i masnoćama. Tržište kupca određuje sistem procesa. Ovo rezultuje u velikim varijacijama protoka otpadne vode, za koje AQUA (prerada otpadne vode u preradi nejestivih proizvoda) može pružiti adekvatan sistem.

 

AQUA prerada otpadne vode u preradi nejestivih proizvoda