Smeštaj goveda

Za prijem, selekciju i smeštaj goveda u štale, MPS (prijem i smeštaj goveda u štale) nudi kompletan opseg opreme za štale. 

Dizajn štale se određuje uz pomoć više aspekata, kao što su vrsta, vreme boravka i kapacitet.

 

 

goveda smestaj