Transportni sistemi

transportni sistemi

Transportni sistemi

 

Transportni sistemi za transport svinja ili delova svinja, goveda ili ovci, MPS (transportni sistemi) nudi različite tehnologije koje veoma zavise od proizvoda koji će se transportovati i svrhe. Mogu se podeliti u sledeće grupe:

Sistemi konvejera

Za efikasan i pouzdan transport, MPS (transportni sistemi) je razvio različite sisteme transportnih konvejera. Njih karakteriše perfektan, prilagođen operativni sistem. Sinhronizovanje više konvejera je "svakodnevni posao".

Konvejeri imaju osnovni koncept. Sastoje se od duplo vođenog profila. Svaki konvejer ima posebnu upravljačku jedinicu i jedinicu koja automatski održava i ispravlja pritiske na lancu.

Primena više remenova čini rad svakog konvejera mogućim. Remenove korišćene u konvejerima je dizajnirao MPS Red Meat Slaughtering, i specifični oblici zubaca osiguravaju dug vek trajanja svakog lanca.

Lanci koji se koriste su modularnog dizajna i mogu se napraviti prema specifikacijama korisnika. Mogu biti u verziji sa malo održavanja ili bez održavanja. Ovo minimizira potrebu za podmazivanjem konvejera.

Linija ispod konvejera se može osmisliti prema željama korisnika uključujući pokretne šine, konvejer sa duplim šinama i konvejer sa ravnim šinama kao standardne opcije. Postoje takođe i sistemi koji koriste lanac konvejera za istovremeni prenos svinje i proizvoda.

Sistemi skladišta

Kao dodatak transportnim konvejerima, MPS (transportni sistemi) takođe nudi sisteme konvejera, specifično za automatsko skladištenje svinja ili proizvoda u hladnjači. Kapacitet skladištenja je preko 100 svinja po traci a sa odgovarajućim snabdevanjem može otpremiti više od 1400 svinja na sat.

Tamo gde transportni konvejeri često rade kontinualno, sistemi skladišta rade diskontinualno gde se svinje pomeraju povremerno za određenu daljinu. Sistemi transportnih konvejera i skladišni sistemi funkcionišu veoma dobro u potpuno automatizovanoj hladnjači.

Povratni sistemi

Nakon što se svinje transportuju sa linije klanja u hladnjaču, preradu ili otpremanje, kuke se moraju očistiti i vratiti u halu za klanje. Zato, MPS Red Meat Slaughtering povratne sisteme karakteriše kompaktan i fleksibilan dizajn.

Kuke se mogu napraviti na više različitih mesta, i naravno isporučiti na različite lokacije. Ovi povratni sistemi mogu takođe služiti i kao skladišni sistemi. Povratni sistemi se sastoje od više različitih konvejera, od kojih svaki ima svoj pogon. Po želji, povratni sistem se može proširiti automatskim sistemom za čišćenje kuka. Povratni sistem ima svoj operativni sistem koji se može koristiti u kombinaciji sa operativnim sistemom linije klanja.

Sistemi konvejera guranjem

Kao dodatak transportnim konvejerima, MPS (transportni sistemi) takođe nudi sisteme konvejera za skladištenje svinja ili proizvoda u hladnjaču. Linija ispod konvejera se može osmisliti prema željama korisnika uključujući pokretne šine, konvejer sa duplim šinama i konvejer sa ravnim šinama kao standardne opcije.

Transportni konvejeri

MPS (transportni sistemi) razvija transportne konvejere sa više svrha i u nekoliko verzija. Sa druge strane, transportne trake se mogu koristiti kao transportni stolovi, ali obično se koriste samo za transport.

Više stilova dizajna je dostupno. Možemo Vam obezbediti rešenje za bilo koji proizvod. U svim stilovima dizajna, MPS (transportni sistemi) očigledno uzima u obzir činjenicu da se postrojenje mora čistiti efikasno svaki dan.

Pneumatski transport

Higijenski i efikasni transport svih nus-proizvoda od procesa klanja do skladišta je sve važnije u modernim linijama klanja. MPS (transportni sistemi) nudi dva tipa transportnih sistema u ove svrhe:

Blow tank

Sporedni proizvodi se sakupljaju u skladišnom tanku, koji se zatvara i transportuje u skladište koristeći komprimovani vazduh. Karakteristika pomenutog je da se proizvod transportuje na jednu ili dve lokacije.

Vacuum transportni sistemi

Sporedni proizvodi se sakupljaju u levak, koji se zatvara i transportuje materijal do skladišta pomoću vakuuma. Jedan ili više proizvoda se mogu transportovati do iste lokacije.  Vakuum se stvara upotrebom vakuum pumpe.