Gorila 4

Gorilla 4 derač goveda je najbolji derač za klanice goveda sa kapacitetom od 50 do 80 grla na sat i često se koristi u kontinualnom procesu.

Gorilla 4 derač goveda se sastoji iz dve kolone uzduž kojih se trola sa odvajačem kože pomera prema dole. Odvajač kože se napaja strujom dok se trola pomera pneumatski. Da bi se smanjio nivo buke u hali za klanje, hidraulička jedinica se može postaviti u odvojenu prostoriju.

U toku procesa deranja, aktivira se stimulacija leđnog mišića, sprečavajući time oštećenja kičme. Odvajačem kože se može upravljati sa platforme, sa obe strane. Mašina je sačinjena isključivo od delova od nerđajućeg čelika.

 

PREDNOSTI          

  • Za velike kapacitete klanja

  • Minimalno pred-deranje

  • Takođe deranje kože glave

  • Bez oštećenja tetiva ili kuka

  • Kompaktni dizajn

 gorila 4.2