Deranje goveda

Za mehaničko deranje kože sa goveda, MPS (deranje goveda) nudi pun opseg mehaničkih odvajača kože, sa i bez stimulacije tela i pogodan je za kapacitete od 15 do 100 grla na sat.

Tehnika deranja

U današnje vreme, veoma je česta tehnika vertikalnog deranja goveda od gore ka dole. Prednost je što koža na čistom telu ostaje slobodna od kontaminacije i prednje noge ne moraju biti fiksirane.

Kod vertikalnog deranja goveda, velika sila zatezanja se primenjuje na telo i kičmu goveda, što može izazvati oštećenje kičme. Da bi se to izbeglo, stimulator tela se može dodati odvajaču kože. Stimulator tela se čisti nakon svakog ciklusa.

Fiksiranje zadnjih nogu se primenjuje da bi se sprečilo oštećenje kuka zbog jakih sila koje se primenjuju u toku odvajanja kože, i takođe da bi se sprečilo pucanje tetiva, što može izazvati da krava padne. Fiksatori zadnjih nogu se čiste nakon svakog ciklusa.

Svaki derač se dostavlja sa dve odvojene radne platforme, što dozvoljava radnicima da obavljaju svoj posao pravilno.

Odvajači kože

Tip: Gorilla 4
Za goveda od 300 do 1,000 Kg.

Kapaciteta 50 – 80 grla na sat
zavisno od procesa pred-odvajanja kože

 

Tip: Gorilla 10
Za goveda od 300 do 1,000 Kg.

Kapaciteta 60 – 100 grla na sat