Robotizacija linije klanja

Robotizacija linije klanja

 

MPS nudi sledeće mašine i robote:

OPSEG F-LINIJA

 

OPSEG M-LINIJA

 • MPB otvara stomak i seče grudnu i preponsku kost

 

DURAND

 

 

Potpuno robotizovana linija klanja sa F-linijom robota za klanje

Za čistu halu za klanje, MPS (robotizovana linija klanja) nudi kompletan program za automatizovano klanje svinja, koje se sastoji iz patentiranih mašina i robota, za kapacitete do 1,400 svinja na sat. Tokom godina, više od 350 linija klanja širom sveta je opremljeno inovativnim F-linijama robotizovanog klanja.

FPC kuter odvaja preponsku kost  (robotizovana linija klanja)

FPC otvara telo od preponske kosti, i odvaja preponsku kost dozvoljavajući dalja otvaranja sa drugim alatom iz  F-linije.

Ova jedinica pruža simetrično razdvajanje preponske kosti zadnjih nogu svinje koja visi na konvejeru. Prethodno obavljeno automatsko merenje osigurava precizno pozicioniranje alata kod svake svinje. Upotreba sekača preponske kosti osigurava dalju automatizaciju i poboljšano pozicioniranje za automatsko sečenje na polutke.

Sekač preponske kosti radi sa karbidnom oštricom i nema pokretnih delova tako da nema odvajanja delića mesa kao što je to slučaj sa testerom.

MPS FPC - automatische schaambeen opener

IZDVAJAMO:

 • -   Garantovano simetrično razdvajanje,
 • -   Operativnost ne zavisi od veličine životinje,
 • -   100% pouzdani rezultati,
 • -   Potpuno čišćenje nakon svakog ciklusa,
 • -   Nema kontaminacije kao kod testere,
 • -   Smanjenje  FTE-a.

 

FBO otvara stomak i grudi  (robotizovana linija klanja)

FBO otvara satomak a zatim seče grudnu kost, osiguravajući jednako razdvajanje na dve jednake abdominalne polovine i polovine grudnih kosti svinje koja visi na konvejeru.

Kroz prethodno merenje i određivanje dužine, alat se pravilno pozicionira za sečenje. Alat za otvaranje stomaka i grudi omogućuje dalju automatizaciju naročito za proces otkoštavanja. Simetrično otvaranje stomaka rezultuje u boljim performansama uređaja koji seče na polutke.

Uređaj za otvaranje koristi karbidnu oštricu bez zubaca, sprečavajući time oštećenja tela. Optimalan oblik oštrice sprečava oštećenja creva i organa.

Mašina je opremljena potpuno integrisanom kabinom za čišćenje, u kojoj se alat čisti pre svakog ciklusa, da bi se osigurao optimizovani higijenski proces.

MPS-f-line-FBO-automatic-belly--and-breast-opener

IZDVAJAMO:

 • -   Garantovano simetrično razdvajanje,
 • -   Pogodno za životinje bilo kojih veličina,
 • -   Bez sečenja creva,
 • -   Veći prinos organa,
 • -   Čišćenje nakon svakog operativnog ciklusa,
 • -   Bez kontaminacije kao kod korišćenja testere,
 • -   Bez gubitaka usled sečenja,
 • -   Smanjenje FTEs,

 

FBD zatvaranje creva  (robotizovana linija klanja)

FBD zatvarač creva seče rektalni deo sa svinje i osigurava odvajanje iznutrica bez kontaminacije.  Prethodno obavljena individualna merenja osiguravaju pravilno pozicioniranje uređaja za svaku operaciju. Nakon svakog procesa, sav alat se čisti, iznutra i izvana, minimizirajući tako kontaminaciju.

Zatvarač creva je opremljen karbidnom oštricom sa centralno postavljenom osovinom.

IZDVAJAMO:

 • -   Automatsko pozicioniranje,
 • -   Ne zavisi od veličine životinje,
 • -   Kompletno čišćenje alata posle svakog operativnog ciklusa,
 • -   Smanjenje  FTEs.

 De FBD F-Line endeldarm snijmachine snijdt de endeldarm uit de karkasvel en verbinding in de buikholte. Deze unit zorgt voor een contaminatievrije bewerking van de endeldarm tussen beide achterbenen van het varken, hangend aan de conveyor.

FBD zatvarač creva osigurava odvajanje rektalnog trakta od tela i zatvaranje creva kako ne bi došlo do kontaminacije.

FSC sečenje na polutke  (robotizovana linija klanja)

FSC uređaj za sečenje na polutke, seče kučmu po dužini i na taj način prepolovi telo svinje na dva jednaka dela. Po želji, glava se takođe može iseći na pola. Mašina se pravilno pozicionira pri svakoj operaciji, pomoću usmerivača za leđa i kičmu. Zbog preciznog sečenja kičme, kičmena moždina se lako uklanja. Nakon svake operacije, uređaj ide na čišćenje. Uređaj za sečenje na polutke je opremljen karbidnim oštricama.

The FSC carcass splitter cuts the backbone and thus the carcass into two identical halves.

IZDVAJAMO:

 • -   Automatsko pozicioniranje,
 • -   Operativnost ne zavisi od vrste životinje,
 • -   Minimalna fragmentacija kostiju,
 • -   Lako uklanjanje kičmene moždine,
 • -   Bez kontaminacije,
 • -   Smanjenje  FTE.

 

FLR uređaj za uklanjanje sala  (robotizovana linija klanja)

Upotrebom ovog uređaja, jedna od najtežih procedura obrade je automatizovana.

FLR uređaj za uklanjanje sala uklanja salo iz tela počevši od dijafragme. Kombinacijom stvaranja vakuuma i okretanjem valjaka na uređaju, uklanja se salo iz abdominalne šupljine i zatim se automatski ispušta u kolektor. Delimično i zbog upotrebe uređaja za uklanjanje sala, post-obrada tela je minimizirana. Uređaj za uklanjanje sala radi pomoću seta specijalno profilisanih šarki i rotirajućih ruku.

MPS FLR leave lard remover

IZDVAJAMO:

 • -   Operativnost ne zavisi od vrste životinje,
 • -   Zamenjuje napornu fizičku aktivnost,
 • -   Smanjenje FTE.

  

FNC odvajanje glave od vrata  (robotizovana linija klanja)

FNC uređaj razdvaja glavu i vrat odmah iznad lobanje svinje. Pomoću 3D merenja, uređaj se pravilno pozicionira kod svake svinje, Nakon čega sledi presek sa maksimalnom efikasnošću po telo i glavu.

Posle svake operacije, ceo uređaj se čisti. Uređaj je opremljen setom karbidnih oštrica.

MPS-FNC-automatische-nekken-knipmachine-varken

IZDVAJAMO:

 • -   Precizno pozicioniranje pomoću 3D skeniranja,
 • -   Operativnost ne zavisi od vrste životinje,
 • -   Bez kontaminacije,
 • -   Smanjenje  FTE.

 

FUM univerzalni označivač  (robotizovana linija klanja)

FUM univerzalni marker osigurava lako označavanje bilo kog dela tela. Naspram veličine životinje, oznaka se stavlja na željeni deo tela.

Kao dodatak veterinarskom pečatu, marker može odštampati različite dodatne informacije. Uređaj se može povezati na zaštićenu eternet mrežu. Dodatni podaci za označavanje mogu uzeti u obzir podatke o klanju ili klasifikacioni kod. Označavanje se vrši pomoću specijalno razvijenih štampača i specijalno razvijenih boja.

Označivač je dostupan u nekoliko verzija i pogodan je za označavanje polutki i celih svinja.

FUM automatische karkassen stempelmachine.

IZDVAJAMO:

 • -   Prenos podataka (komunikacija) preko zaštićene mreže,
 • -   Minimalna upotreba boje usled korišćenja inkdžet tehnologije,
 • -   100% čitljiv i pouzdan rezultat,
 • -   Fleksibilno mesto pečatiranja,
 • -   Smanjenje FTE.

 

M-linija

MPS Meat Slaughtering predstavlja najnoviju generaciju robotizovanog sistema klanja: M-Linija.

Nova linija mašina zasnovana na novom konceptu M-linije je inovacija koju je potpuno razvio MPS i koja ispunjava najnovije zahteve higijene i bezbednosti. Roboti za klanje na M-liniji koriste potpuno nov dizajn tipa alata: TwinTools.

Kombinacija 3D skenera tela, industrijski robot i TwinTools postavljaju novi standard u robotizaciji linije klanja. M-linija je rešenje za:

·         Potrebu za kontinualnim unapređenjem higijene i procesa klanja.

·         Zahteve za veći prinos pri sečenju i otkoštavanju. Ovo se postiže na M-liniji pomoću poboljšanog procesa skeniranja i veće tačnosti pozicioniranja robota za klanje.

·         Veće zahteve u pogledu pouzdanosti. Osnova M-linije su odlične performanse industrijskih robota u kompleksnom  i zahtevnom proizvodnom okruženju.

·         Povećanje kapaciteta klanja u toku godina.

M-line-TwinTools

INOVACIJE U M-LINIJI:

·         Visok standard higijene

·         Veći prinos pri sečenju i otkoštavanju

·         Pouzdanost

·         Takođe je pogodan za veće kapacitete klanja

TwinTools sa superiornom sterilizacijom  (robotizovana linija klanja)

TwinTools-logo-2013-transparant-300x125

TwinTool tehnologija je revolucionarna u polju robotizacije linije klanja. Zasnovana je na dokazanim performansama procesa tehnologije F-linije, u kombinaciji sa superiornom sterilizacijom alata posle svakog ciklusa. U TwinTool konceptu, svaka mašina poseduje dupli alat. Dok jedan alat radi, drugi se sterilizuje. Za optimalnu higijenu, sve komponente koje dolaze u dodir sa telom životinje se proizvode prema najnovijim standardima u površinskom tretmanu zasnovanom na nanotehnologiji.

3D skeniranje za veću preciznost sečenja  (robotizovana linija klanja)

Najnovije tehnologije u 3D skeniranju koje se primenjuju osiguravaju veliku preciznost sečenja. Nekoliko skeniranja tela se prevode u precizna kretanja robota pomoću Coliphia programa (softvera), interno razvijen od strane MPS. Ova kretanja su 100% sinhronizovana sa transportom tela.

MPB otvara od preponske kosti, stomak i grudi  (robotizovana linija klanja)

MPB je najnovija mašina u opsegu M-linija.

MPB je novi, robotizovani uređaj koji otvara stomak i grudi, koji je poznat godinama. MPB razdvaja preponsku kost, otvara abdominalni zid i razdvaja grudnu kost, i tako osigurava jednaku podelu na dve abdominalne polovine i polovine grudne kosti svinje, koja visi na konvejeru.

MPB je opremljen  twin-tool tehnologijom, i revolucionaran je u ovom polju. Zasnovan je na dokazanim performansama tehnologije F-linije. Ovo je u kombinaciji sa superiornom  (odličnom) sterilizacijom uređaja nakon svakog ciklusa. ovo znači dupla operativnost za svaki deo: kada jedna mašina ili njen deo radi, drugi se sterilizuje. Sve komponente koje dolaze u dodir sa telom životinje se proizvode prema najnovijim standardima u površinskom tretmanu zasnovanom na nanotehnologiji.

Najnovije tehnike 3D skeniranja se primenjuju i osiguravaju visoku tačnost sečenje. Nekoliko skeniranja tela se prevode u precizna kretanja robota i alata pomoću Coliphia programa (softvera), razvijenog od strane MPS. Ovi pokreti su 100% sinhronizovani sa transportom tela životinje.

Industrijski robot koji se koristi je 100% pogodan za ovaj zadatak i dobro zaštićen od uticaja okoline.

Kompletan koncept konfiguracija svih mašina M-linije je interno dizajniran od strane MPS-a i ispunjava sve zahteve higijene i bezbednosti.

 MPS FRBO: schaambeen, buik- en borstbeen

IZDVAJAMO:

 • -   garantovano simetrično sečenje od preponske kosti do grudne kosti,
 • -   operativnost ne zavisi od veličine životinje,
 • -   cela operacija se odvija u jednom ciklusu od gore prema dole,
 • -   100% pouzdan rezultat, nema povrede creva,
 • -   potpuno čišćenje posle svakog operativnog ciklusa,
 • -   smanjenje FTE.

 

 

Durand carcass saw  (robotizovana linija klanja)

Durand testera seče kičmu i tako prepolovi telo na dva jednaka dela (polutke). Po želji, glava se takođe može odseći. Mašina se pravilno postavlja za svaku operaciju pomoću vodiča za leđa i kičmu. Zbog dobrog sečenja kičme, kičmena moždina se lako uklanja.

·         Nakon svake operacije alat se čisti.

·         Koristi se specijalna nazubljena oštrica.

·         Postavljanjem više mašina za redom mogu se postići veći kapaciteti.

 Durand carcass saw – type 6040

IZDVAJAMO:

 • -   pogodan za kapacitete od 100 do 1400 svinja na sat,
 • -   automatsko pozicioniranje pomoću enkodera signala,
 • -   operativnost ne zavisi od dužine životinje,
 • -   nema fragmenata kostiju,
 • -   minimalna kontaminacija od testere,
 • -   smanjenje  FTE.