Tretman mulja

tretman mulja 1

Tretman mulja

Kao snabdevač svih rešenja AQUA (tretman mulja), ne samo sistema za tretman vode, već i rešenja za tretman mulja.

 

Tretman

  • Aerobna digestija (ASR)
  • Anaerobna digestija VoltaMix® (CSTR)

 tretman mulja 2

tretman mulja 5

Obezvodnjavanje

  • Screen belt presa
  • Filter belt presa u tretmanu mulja obezvodnjava mulj između dva filter kaiša. Ovi filteri se kontinualno čiste
  • Dekanter centrifuga u tretmanu mulja obezvodnjava mulj tako što primenjuje pritisak koji je 4100 puta veći od gravitacije. Ovo rezultuje u većem stepenu obezvodnjavanja.

 tretman mulja 5

tretman mulja 4

Tretman mulja