Filtracija

AQUA je razvila napredne sisteme filtriranja otpadne vode. Veće čestice nečistoća mogu izazvati nagomilavanje u nekim delovima sistema za preradu vode, što može izazvati oštećenje opreme. Ove čestice se takođe mogu rastvoriti u vodi, što će značajno povećati efekat zagađenja u sistemu. Ovo se može minimizirati ugradnjom filtera.

AQUA (filtracija otpadne vode) nudi sledeće sisteme filtera:

Sistemi filtera ugrađeni direktno u cevovod

Prednost AQUA (filtracija otpadne vode): nije potrebno prvo upumpati effluent u filtracionu jedinicu.

  • -   Sita sa lakim čišćenjem bez nagomilavanja nečistoća
  • -   Rešetke bez nagomilavanja nečistoća

Sistemi filtera ugrađeni izvan cevovoda

Prednost sistema filtera instalisanih izvan sistema kanalizacije je sloboda u odabiru lokacije.

  • -   Rotacioni filter (powered internally or externally)
  • -   zakrivljena rešetka

 filtracija

AQUA Filtracija otpadne vode