Druge industrije

U svim industrijama, zagađeni tokovi vode se ispuštaju. Sastav može značajno varirati, kao i zahtevi u vezi ispuštanja, i to ne samo od države do države, već i po regionima. AQUA (industrijski tretman vode) se snažno fokusira na procese proizvodnje svojih korisnika. Ovo osigurava da je svako rešenje osmišljeno po potrebi.

AQUA industrijski tretman vode