Domaći

Mesna industrija

Na stranicama MESNA INDUSTRIJA možete videti klanice koje smo puštali u rad u našoj zemlji. Samo linije klanja su bile puštane u rad, dok je prerada druga priča u kojoj su ipak mašine u prvom planu. Mašine za preradu smo u mogućnosti da nabavimo, napravimo i ispunimo svaki vaš zahtev.

 

Silosi

Kontrola temperature u silosima je od velike važnosti za pravilno i sigurno skladištenje robe. Merenjem i praćenjem temperature sprečavaju se katastrofalne nesreće koje mogu nastati i zato je važno imati pouzdan sistem kojim će se meranja vršiti.

 

MPS hladjenje svinja

Silos

Ostalo

Prikaz odabranih projekata iz raznih industrija u našoj zemlji.

 

Navigacija kroz sajt je moguća klikom na slike, praćenjem hyperlink-ova ili preko menija.