Mleko

Mleko

Mleko

U industriji mleka, sastav efluenta varira u zavisnosti od vrste proizvoda. Voda može, na primer, sadržati emulzije ili imati ekstremne pH vrednosti ili visoku temperaturu. Zbog toga, izbor tretmana zavisi od tipa mlečnog proizvoda.

AQUA (prerada otpadna vode mleko) nudi različite sisteme za efikasnu preradu otpadne vode. Uz pomoć velikog holandskog proizvođača mlečnih proizvoda, razvijen je specifičan proces obrade vode LOCO® , koji je prilagođen za upotrebu u opštim procesima proizvodnje.

 

AQUA prerada otpadna vode mleko