Anaerobni biološki tretman

AQUA (anaerobni biološki tretman otpadne vode) prerada industrijskih voda nudi široki opseg procesa aerobnog tretmana, kontinualnih i diskontinualnih sistema.

Aerobni biološki tretman otpadne vode skoro potpuno pretvara zagađenje u vodu, ugljen dioksid i azot.

 

Kao rezultat toga, efluent ispunjava uslove propisane zakonskom regulativom za ispuštanje efluenta u recipijent.

 

AQUA (anaerobni biološki tretman otpadne vode) procesi aerobnog biološkog tretmana su dostupni kao kontinualni i diskontinualni sistemi.

 

Anaerobni tretman 2

Anaerobni tretman 3

 

 

 

 

AQUA (anaerobni biološki tretman otpadne vode)