Crveno meso

Crveno meso

AQUA (prerada otpadne vode crveno meso) je veoma iskusna u tretmanu otpadnih voda proizvedenih u industriji crvenog mesa. Mnogo klanica u svetu koje obrađuju meso krave, ovcaca i svinja, se oslanjaju na tehnologiju AQUA preradu otpadne vode iz prerade crvenog mesa.

Otpadna voda koja nastaje u proizvodnji mesa je visoko zagađena protenima, mastima, ugljenim hidratima, krvlju i delovima mesa. Korišćeni procesi određuju nivo zagađenja, npr. klanje goveda, odlaganje, ili dalja prerada creva sa sadržajem. Proces uklanjanja dlake kod svinja je na primer važan parametar. AQUA (prerada otpadne vode crveno meso) Vas može savetovati u vezi tretmana posebno prilagođenog Vašoj  situaciji. 

 

Moguća rešenja za Vas:

 

AQUA prerada otpadne vode crveno meso