Gorila Compact

PREDNOSTI

  • Za srednje kapacitete klanja
  • Minimalno pred-deranje
  • Takođe deranje kože glave
  • Bez oštećenja tetiva ili kuka
  • Kompaktni dizajn

Gorilla Compact derač goveda je najbolji derač za klanice goveda sa kapacitetom do 50 grla na sat i radi diskontinualno.

Gorilla Compact derač goveda se sastoji iz centralne kolone uzduž kojih se trola sa odvajačem kože pomera prema dole. Odvajač kože se napaja strujom dok se trola pomera pneumatski.

U toku procesa deranja aktivira se stimulacija leđnog mišića, sprečavajući time oštećenja kičme. Odvajačem kože se može upravljati sa platforme, sa obe strane. Mašina je sačinjena isključivo od delova od nerđajućeg čelika.