Linija klanja svinje

MPS svinjska linija

Linije klanja svinja

MPS LINIJA KLANJA SVINJA

  • Rešenja cele linije
  • 10 – 1,400 svinja na sat
  • Robotizovani sistemi klanja
  • Automatizovane linije klanja
  • Higijenski dizajn

 

MPS (linija klanja svinje) je svetski lider u polju linija klanja svinja sa kapacitetima od 10 do 1,400 svinja na sat. Širom sveta, postoje stotine linija klanja svinja koje u svom proizvodnom procesu obrade preko million svinja dnevno.

MPS (linija klanja svinje) poseduje znanje i iskustvo neophodno za projektovanje naprednih sistema klanja koji proizvode visoko kvalitetne prehrambene proizvode za svoje korisnike.

Godine iskustva u polju dizajna, realizacije i puštanja u pogon omogućavaju nam da Vam ponudimo najpraktičnija i najefikasnija rešenja, sa maksimumom pažnje usmerenim ka dobru životinje, higijeni i efikasnom ergonomiji

Linija klanja

Na čistoj liniji klanja uklanjaju se iznutrice. Za liniju klanja u daljem procesiranju belih i crvenih organas, MPS (linija klanja svinje) nudi kompletan opseg opreme:

-   Transportna traka klanja

-   Posude za iznutrice

-   Transportna traka za organe
Organe pregledava veterinar na specifičnoj lokaciji na liniji. Važno je da je u toku ovog procesa određeno da su telo i organi istog porekla.

-   Povratna linija
Nakon inspekcije, bilo kakve abnormalnosti koje mogu biti prisutne na telu se ispravljaju ili odvajaju na povratnoj liniji.

 

MPS linija klanja svinje