Linija klanja ovce i koze 2

Linija ovce1

Linije klanja ovaca i koza

 

Postoji više od 1,100 vrsta ovaca i koza na svetu, svaka sa svojim karakteristikama. MPS (linije klanja ovce i koze) uzima u obzir ove karakteristike  prema lokalnim običajima i poseduje potrebno znanje i iskustvo za snabdevanje naprednih sistema klanica koji proizvode visoko kvalitetne prehrambene proizvode.

Zato je MPS (linije klanja ovce i koze) svetski lider u polju linija klanja ovaca sa kapacitetima od 20 do 1,000 ovaca na sat.

Godine iskustva u polju dizajna, realizacije i puštanja u rad, nam dozvoljavaju da Vam ponudimo najpraktičnija i najefikasnija rešenja, sa maksimumom pažnje usmerenim prema dobrobiti životinje, higijeni i ergonomiji.

IZDVAJAMO

  • Rešenja cele linije
  • 20 – 1000 ovaca ili koza na sat
  • Ritualni sistemi klanja
  • Napredna ergonomija
  • Higijenski stilovi dizajna

KARAKTERISTIKE GLAVNE LINIJE KLANJA:

  • Električno omamljivanje ili tradicionalno klanje
  • Tradicionalno pred-klanje sa ručnim ili mehaničkim odvajanjem kože.

 

Linija ovce 2 Linija ovce 3