Ponovno korišćenje otpadne vode

Ponovno korišćenje otpadne vode

Ponovno korišćenje otpadne vode

Čista voda je od vitalnog značaja. Naučnici predviđaju da će voda za piće postajati sve važniji resurs. U svetlu toga ponovno korišćenje otpadne vode mora postati novi industrijski imperativ.  Postoji čak i priča o "stresu vode". Ovo znači da se toliko vode odvaja iz ekosistema, da može ostati nedovoljno za njegovo održavanje. Sa povećanjem svetske populacije, zahtevi za hranom rastu proporcionalno, povećavajući zahteve za vodom za navodnjavanje i još više za proizvodne procese. Industrija se posmatra kao veliki potrošač i biće primorana da preduzme određene mere da smanji potrošnju vode. Zato, AQUA nudi Curieau® sistem za ponovno korišćenje otpadne vode.

AQUA Curieau® sistem prečišćava vodu do kvaliteta vode za piće. Međutim, na ovaj način se takođe proizvodi voda za navodnjavanje ili upotrebu u tornjevima za hlađenje

Više o:

 

Ponovno korišćenje otpadne vode