Bakterijska optimizacija

Čest problem aerobnog tretmana je rast filamentoznih bakterija. AQUA (bakterijska optimizacija otpadne vode) sistem za preradu industrijskih voda, sprečava rast ovih bakterija korišćenjem flokulentnih bakterijskih grupa, u kontaktnom tanku. Flokulentne bakterije remete usvajanje hrane kod filamentoznih bakterija i time usporavaju njihov rast. Flokulentne bakterije se odvajaju od efluenta mnogo lakše nego filamentozne bakterije.

Bakterijska optimizacija

Filamentozne bakterije izazivaju probleme kao što su:

  • Formiranje pene
  • Smanjenje težine mulja
  • Razlaganje mulja
  • Smanjenje efikasnosti tretmana
  • Smanjenje transfera kiseonika