EMACS za naslovnu 55

O nama

"EMACS" d.o.o. je preduzeće koje se bavi automatizacionom, merno-regulacionom tehnikom i industrijskim inženjeringom.

Firma EMACS d.o.o. postoji od 1993 godine i za vise od dvadeset godina smo iskusili mnoge promene kako na poslovnom nivou tako i na privatnom. Srž firme, njene ideje i njeni principi odgovornog poslovanja i ponašanja nikada nisu bili napuštani, već su samo kroz godine usavršavani. 

 

Business handshake

Vrednosti

  • Odgovornost
  • Svestranost
  • Znanje
  • Inovativnost

 

Osnava su uspeha EMACS-a više od 20 godina.

 

Vizija

  • Industrijska produktivnost
  • Zaštita životne stredine
  • Energetska efikasnost
  • Savršenost sistema i poslovanja

 

Odgovornost

Naša odgovornost je da sve poslove vodimo u skladu sa profesionalnim i etičkim standardima. 

Principi "Odgovornosti" služe kao kompas pomuću kojeg se vodimo u svim poslovnim odlukama.

 

 

Svestranost i Znanje

EMACS d.o.o. se ponosi svojom svestranošću i znanjem.

Znanje i neprestano usavršavanje u svim granama industrije, kroz automatizaciju procesa, su ključni u postojanju preduzeća EMACS d.o.o.

 

Inovativnost

Inovativnost je kamen temeljac uspešnosti EMACS d.o.o.

Praćenje razvoja automatizacije, biti u koraku sa svetskim standardom.

Prihvatanje novog i drugačijeg, u skladu sa kvalitetom.

Ohrabrujemo i oslobađamo energičnost i kreativnost naših zaposlenih.