Sekundarni tretman

Sekundarni tretman otpadne vode je takođe poznat i kao biološki tretman. U ovom koraku se u principu kopiraju samo-prečišćavajući procesi koji se dešavaju u prirodi. Visoka koncentracija bakterija u vodi, poznata kao aktivni mulj, u kombinaciji sa, u slučaju aerobnog tretmana, dovoljnom količinom kiseonika,  će ubrzati ovaj prirodni process.

Sekundarni tretman otpadne vode obuhvata:

1.    Aerobni biološki tretman

o    Bakterijsku optimizaciju

o    Denitrifikaciju

o    Aeraciju

o    Odvajanje efluenta

 Sekundarni tretman

AQUA sekundarni tretman otpadne vode