Omamljivanje 1

Omamljivanje

Midas  

Sistem električnog omamljivanja

 Omamljivanje 2

Midas uređaj za električno omamljivanje svinja.

Kao jedini snabdevač u svetu, MPS (omamljivanje svinja) nudi kompletan opseg električne i CO2 opreme za omamljivanje, za omamljivanje koje je "prijateljski prema životinji". Koristi se za omamljivanje svinja i krava, za kapacitete od 40 do 1,400 svinja ili krava na sat.

Izbor sistema za omamljivanje svinja zavisi od kapaciteta i tipa:

 • Ručni način omamljivanja pomoću pištolja za omamljivanje
 • Kavez za omamljivanje opremljen sa polu-automatskim  sistemom  omamljivanja na tri tačke
 • Midas sistem električnog omamljivanja sa tri elektrode i pomoćnim kaišem za zadržavanje

 

Puštanje i sakupljanje krvi

Puštanje krvi kod svinje mora biti obavljeno što je pre moguće nakon omamljivanja svinje.

 • Horizontalno puštanje krvi: Svinja se transportuje u ležećem položaju na kliznom stolu, što omogućava efikasno ubadanje. Ovo sprečava oštećenja mišića i smanjuje curenje krvi.
 • Puštanje krvi iz visećeg položaja je efikasnije jer krv može slobodno da isteče.
 • Dodatno, MPS (omamljivanje svinja) nudi Anitec sisteme za odvajanje i obradu krvi. Ovo uključuje sisteme za sakupljanje krvi pomoću šupljeg noža i odgovarajuće identifikacione i procesne sisteme.

 

Midas: sistem električnog omamljivanja

Midas garantuje optimalno omamljivanje svinja pomoću sistema od  tri elektrode, bez negativnih uticaja na kvalitet mesa. Efektivan sistem transporta i omamljivanja je "prijateljski prema životinji" jer je konstrukcija takva da se izbegavaju negativni uticaji zvuka. Očuvanje kvaliteta mesa i niski operativni troškovi su karakteristike ovog sistema omamljivanja svinja koji se može ugraditi iznad zemlje i bez većih strukturnih promena. Više od 300 mašina širom sveta radi uspešno svakodnevno, što pokazuje  ‘dokazane performanse’ omamljivanja i obrade svinja.

Uređaj se sastoji iz teškog okvira sačinjenog od profila od nerđajućeg čelika i opremljen je plastičnim panelima sa strane uz podesivu širinu. Pokretna traka na kojoj se životinja transportuje je opremljena plastičnim blokovima za podršku sa mekanim gornjim delom koji sprečava povredu životinje. Podesiva voltaža za omamljivanje koja postepeno raste, sprečava krvarenje u mišićima.

INARCO omamljivanje

‘INARCO pojedinačno omamljivanje’
Za svaki svinju, Inarco sistem proračunava i automatski proverava pojedinačne ključne parametre omamljivanja na osnovu podataka o otpornosti za datu svinju. Merni sistem optičkom kamerom određuje prisustvo i tačan položaj svinje. Zbog optimalnog pozicioniranja elektroda, može se koristiti manja struja za omamljivanje,  u poređenju sa tradicionalnim sistemima.

‘MIRES registracioni sistem’
Za svaku svinju, važna merenja, kao što su vreme, voltaža i struja, se snimaju i čuvaju u memoriji PLC-a. Po potrebi, što je često i zahtevano od strane lokalne regulative, svi važni parametri omamljivanja se mogu ponovo očitati i analizirati uz pomoć ovog MIRES registracionog sistema.

 

IZDVAJAMO

 • Optimalno omamljivanje svinja kako bi se sačuvao dobar kvalitet mesa
 • Samo-regulišuća voltaža omamljivanja svinja pomoću ‘INARCO’ merenja
 • "Prijateljski prema životinji"
 • Niski operativni troškovi
 • Laka ugradnja
 • Operativni širom sveta
 • Najnovija tehnologija
 • Primena retrofit tehnika

 Omamljivanje 3

Midas sistem omamljivanja svinja sa tri elektrode.

verzije

Midas instalacija za omamljivanje svinja je dostupna u dve tehnike, dozvoljavajući kapacitete do 700 svinja na sat. Povezujući paralelno nekoliko mašina, mogući su i kapaciteti i do 1400 svinja na sat.

MIDAS Compact Maksimum kapacitet 300 svinja na sat Pokretna traka i sistem omamljivanja svinja se pokreću naizmenično (start – stop). Kapacitet se određuje podešavanjem vremena ciklusa.
MIDAS Maksimum kapacitet 700 svinja na sat Pokretna traka ide kontinualno, a brzina trake određuje kapacitet.

Butina CO2 gasni sistem omamljivanja

Butina: svetski lider u proizvodnji sistema CO2 gasa za omamljivanje

Butina je svetski lider u proizvodnji sistema za omamljivanje pomoću gasa CO2 za "prijateljski prema životinji" omamljivanje svinja. Više od  400 instalacija širom sveta rade uspešno svakodnevno.

Butina nudi sistem u različitim verzijama, od kojih se grupno omamljivanje najviše koristi. Butina sistemi su dostupni u različitim verzijama, za kapacitete do 1400 svinja na sat. Po želji, sistem za omamljivanje može biti opremljen sa kompletno automatizovanom oborom, štalom i prilazom. Instalacija je u skladu sa legalnim zahtevima i podrazumeva sistem registracije omamljivanja.

Idi na Butina websajt