Živina

AQUA (prerada otpadne vode živina) je veoma iskusna u tretmanu otpadnih voda proizvedenih u industriji živine. Mnogo AQUA (prerada otpadne vode živina) sistema je instalirano širom sveta sa zadovoljnim korisnicima.

Otpadna voda koja nastaje u toku prerade živinskog mesa je visoko zagađena protenima, mastima, ugljenim hidratima, krvlju, perjem i delovima mesa. Široko znanje o procesu klanja živine je esencijalno u dizajnu adekvatnog tretmana vode. Metod korišćen za unutrašnji transport perja ili sličnog određuje zagađenje vode.

AQUA (prerada otpadne vode živina) vas može savetovati u vezi tretmana posebno prilagođenog Vašoj  potrebi.

 202001

AQUA prerada otpadne vode živina