Aeracija

Aeracija 1

Izbor aeracionog sistema se određuje na osnovu potrebe za kiseonikom u tretmanu, u kombinaciji sa operativnim troškovima.

AQUA (aeracija otpadne vode će Vas rado posavetovati o rešenju za Vašu situaciju.

Postoji izbor između dva sistema aeracije otpadne vode:

Površinska aeracija otpadne vode

Koriste se turbine na površini pri čemu se voda meša sa vazduhom i na taj način se uvodi kiseonik, i obezbeđeno je mešanje vode.

 Aeracija4

Aeracija2

Dubinska aeracija otpadne vode

Vazduh se uvodi u vodu putem aeracionih elemenata koji se ugrađuju na dno bazena. Prednost ovog sistema je visoka energetska efikasnost.

Aeracija 3

 

 

            Aeracija otpadne vode

 

Aeracija5