Linija klanja goveda

MPS U LINIJI KLANJA GOVEDA POSEDUJE

  • Rešenja cele linije
  • 10 – 150 grla na sat
  • Rešenja od štale do hladnjače
  • Ritualni sistemi          klanja
  • Unapređena ergonomija
  • Higijenski stilovi dizajna

Tako je MPS (linija klanja goveda) svetski lider u polju linija klanja goveda sa kapacitetom od 10 do 150 grla na sat. Širom sveta, postoje stotine MPS Red Meat Slaughtering linija klanja goveda.

MPS (linija klanja goveda) ima potrebno znanje i iskustvo za projektovanje naprednih sistema klanja koji će proizvoditi visoko kvalitetne prehrambene proizvode za svoje korisnike.

Godine iskustva u polju dizajna, realizacije i puštanja u rad nam dozvoljavaju da ponudimo najpraktičnija i najefikasnija rešenja, sa maksimumom pažnje usmerenim dobru životinja, higijeni i ergonomiji.

 

Linija goveda