Ostalo

Sistemi i mašine

U našoj zemlji, EMACS d.o.o. je za više od 20 godina poslovanja imao veliki broj uspešno postavljenih sistema. Sistemi su rađeni u raznim granama industrije. Neke od njih ćemo Vam prikazati radi boljeg upoznavanja sa d.o.o. EMACS. 

IMR Rakovica:

Sistem za kontrolu potrošnje:

Indukcione peći snage 2 MW!!!

Linije, mašine u proizvodnji..

 

Banat seme:

Automatizacija sušare.

Sistem za merenje temperature na silosu.

Sistem za klasifikaciju zrnevlja.

 

Topiko:

Uređaj za kontrolu rada komora za trajnu robu.

 

IM Topola:

Sistema za kontrolu i upravljanje hlađenjem pogona i komora za hlađenje.

Komore za termičku doradu mesnih prerađevina.

Automatizacija autoklav Lubeka.

Mašina Handtmann, punilica...

 

Matijević:

Linija klanja.

Automatizacija Kramer Grebe topova za polutrajne proizvode.

Automatizacija Laska tambler mašine za sečenje mesa.

EMACS akvizicija, praćenje rada autoklava.

 

Neoplanta:

Sistem za praćenje temperature i vlažnosti u pušnicama i komorama za hlađenje.

Mašina Handtmann, punilica.

Sistem za omamljivanje svinja.

 

U današnje vreme EMACS d.o.o. svu automatizaciju vrši isključivo uz pomoć SIEMENS kontrolera, što u vremenu osnivanja nije bio slučaj.