Mesna industrija

Kompanija "EMACS" d.o.o. je jedna od vodećih kompanija Srbije u puštanju u rad mesnih industrija. To je postignuto radom za velike svetske kompanije (BANSS,MPS),  time smo se čvrsto pozicionirali na našem tržištu.

"EMACS" d.o.o. se u mesnoj industriji bavi linijama klanja, revitalizacijom mašina, izgradnjom novih sistema i mašina itd.

Linije klanja koje smo radili u našoj zemlji: 

JUHOR

Ovo je prva linija klanja koju smo pustili rad u našoj zemlji. Puštena je u rad svinjska linija klanja 120 na sat.

Juhor

Matijevic Novi Sad

MATIJEVIĆ

Matijević iz Novog Sada. U Matijeviću je puštana u rad svinjska i goveđa linija klanja. Svinjska linija klanja sa kapacitetom 140 na sat i goveđa sa kapacitetom 20 grla na sat.

KOTEX

Koteks iz Surčina je najnovija linija koja je rađena 2013. godine kao kombinovana linija klanja. Prljavi deo linije klanja je rađen posebno, dok je čisti deo linije zajednički za svinje i goveda. Kapacitet je 120 svinja i 20 goveda na sat.

Koteks