Snabdevanje svinjama

Obor za svinje

Oprema za obor za svinje zavisi od više aspekata kao što su tip transporta, usklađivanje u vezi kapaciteta klanja i vremena transporta kao i prioriteti u vezi dovoženja životinje do mesta omamljivanja.

Za primanje, selekciju i usklađivanja, MPS (obor za svinje) nudi kompletan opseg opreme za štale koji je human u tretiranju svinja. Kao što su:

  • -   Pokretni mostovi za istovar sa podesivom visinom
  • -   Krilne kapije
  • -   Vertikalno pokretne kapije
  • -   Parcijalni zidovi
  • -   Automatizovani sistemi prilaza

snadbevanje svinjama2

 

snadbevanje svinjama 1