Radne platforme

Radne platforme 1

Radne platforme su vitalni deo linije klanja goveda. Sa jedne strane zbog pravilnog ergonomskog radnog mesta i sa druge strane za efikasan proces klanja.

Radne platforme linije klanja karakteriše fiksirana ili promenljiva visina: podižuće platforme. Podižuća platforma može menjati visinu pneumatski, hidraulički ili električno. Svaka radna platforma linije klanja izlazi u susret svim primenljivim  CE zakonima bezbednosti i opremljena je zaštitama za prste, prugama i zaštitom od mogućeg pada.

 

Svaka platforma linije klanja je opremljena tušem i sterilizatorom noža, dok se zagađena voda ispušta i dalje kontroliše. Sterilizatori za alat se mogu dodati po želji. Sakupljena voda od prskanja se može ispustiti direktno u kanalizaciju.

Radne platforme2

MPS radne platforme linije klanja