MERENJE TEMPERATURE U SILOSU

Silosi

METUS (MErenje Temperature U Silosu)

 

Sa ponosom vam predstavljamo METUS (MErenje Temperature U Silosu) sistem za merenje temperature namenjen silosima.

METUS (MErenje Temperature U Silosu), je sistem, koji razvijamo godinama, a za koji možemo sa ponosom reći da je uvek bio u koraku sa vremenom. U prvoj i drugoj verziji sistema za merenje temperature u silosu, kompletna elektronika je razvijana u EMACS-u, međutim, odlučeno je da se krene manje mukotrpnim putem i tako je u trećoj verziji ovog sistema za kontrolu korišćen SIEMENS-ov PLC, uz to da smo MUX-ove razvili i prilagodili kontroleru. Sa četvrtom  a kasnije i petom  verzijom METUS-a (MErenje Temperature U Silosu), smo se približili savršenosti sistema, koliko je to moguće. 

Senzori korišćeni u sistemu su Pt100 i Pt1000.

Sistem overava laboratorija za metrologiju fakulteta FTN Novi Sad.

MULTIPLEKSER

Multiplexer-om se upravljanje vrši preko SIEMENS-ovog modula IM200 kojim upravlja PLC iz kontrolne sobe preko PROFIBUS ili PROFINET komunikacije.

MULTIPLEXER sakuplja merenja iz ćelija i obrađuje podatke, a zatim ih pomoću PROFIBUS  ili PROFINET komunikacije prosledi na PLC koji vrši dalju obradu.

 

CONTROL UNIT

Control Unit predstavlja kontrolnu jedinicu koja se postavlja u kontrolnoj sobi silosa, sadrži SIEMENS-ov PLC I HMI touch screen. Povezan je sa Multiplexser-om i računarom (PROFIBUS-PROFINET).  

Na njemu se takođe mogu vršiti merenja. 

 

Multiplekser

Control unit

PC SOFTWARE

METUS (MErenje Temperature U Silosu) smo razvili u pravi SCADA system.

SQL baza.

Kontrola privilegija korisnika.

U METUS (MErenje Temperature U Silosu) PC software, postoji opcija beleženje robe u ćeliji.

Alarmi se podešavaju posebno za svaku ćeliju. Mogu biti zvučni i svetlosni, uz ti da se svetlosni alarmi prikazuju na HMI panelu i računaru.

Beleženje datuma I vremena alarma kao I njihove potvrde.

METUS prerasta u SCADA system kontrole silosa.